שנים עשר הצעדים -הצעד השביעי

ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו

תכונה עיקרית בצעד זה היא ענווה

ההכרה בכך שכוחנו ויכולותינו מוגבלים, מביאה אותנו לפנות לעזרה. תחושת חוסר היכולת והמגבלה, הופכים מפגם ליתרון. חוסר היכולת הוא בסיס להבנת הסיבות להתנהגות שלנו. כשאנחנו מבינים את הסיבות להתנהגות שלנו, נוכל להשתמש בהן כפוטנציאל להתקדמות.

הענווה והכניעה מצליחים להתקיים רק בעזרת ביטחון ואמונה בכוח עליון, שייתן עבורנו את מה שטוב בשבילנו וידריך אותנו.

תפילת צעד 7:

"בוראי,

עכשיו אני נכון להיות כולי שלך, על הטוב ועל הרע שבי.

אני מתפלל שתסלק ממני עכשיו כל פגם אופי המהווה מכשול בדרכי להיות מועיל לך ולחבריי.

הענק לי כוח בצאתי לעשות את מצוות ליבי. אמן."

בתפילה זו אנחנו מבקשים מכוח עליון לקבל אותנו, עם הטוב ועם הרע שלנו. אנחנו מאמינים בו ומבקשים שיסלק את הרע שבנו וינתב אותנו ללכת בדרכים מועילות.

 

בצעד השביעי הכרנו את פגמינו, ביקשנו לסלק אותם, חיזקנו את הקשר והאמון עם הכוח העליון שידריך אותנו לדרך הטובה ביותר.

 

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות השאירו פרטים כאן: