שנים עשר הצעדים – הצעד השמיני

עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם כולם

בצעד הרביעי, עשינו חשבון נפש נוקב והכרנו בכל האנשים שנפגעו מהשגיאות שלנו. בהמשך לגילוי זה, אנחנו מגיעים לתובנה כיצד לכפר על מעשינו.

בצעד זה נתמקד בעיקרון הסליחה. סליחה, חמלה וכפרה הם כוחות חיוביים שמובילים להחלמה ולהתפתחות.

כדי להתחיל את העבודה על צעד זה, נעלה על הכתב את רשימת האנשים שפגענו בהם. כשאנו מעלים על כתב את הרשימה של האנשים שפגענו בהם, אנחנו מקבלים הזדמנות להתמודד עם כל מקרה לגופו, מבלי להתעלם ממקרים שאנו נמנעים מלדבר עליהם.

במבט על הרשימה, עלינו להכיר בכל הרגשות שעולים לנו לגבי השמות שנמצאים בה. נוכל לחשוב על טיב הקשר איתם ועל כיצד פגענו בהם.

כדאי לפעול באופן שמחובר למציאות ולשאול האם אכן ניתן לכפר בפני כולם. חלק זה מחבר אותנו לצעד התשיעי " כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים אלו כאשר הדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים."

הכרה בנסיבות למה לא ניתן לכפר על כל המעשים בפני הנפגעים, והשלמה איתן, מאפשרת סליחה וכפרה עצמית, שחרור מההאשמה העצמית שמלווה אותנו כל החיים. הכפרה אינה רק לאחרים אלא גם לעצמי. שמירה על טינות וכעסים כלפי עצמנו היא התנהגות הרסנית.

הצעד השמיני לא מבקש מאיתנו לתקן את כל שגיאותינו, בספק אם נוכל לעשות זאת. צעד זה מנחה אותנו להכיר בשגיאותינו, לכפר בפני אותם אנשים שנפגעו ולסלוח לעצמנו עליהם .

 

דרך הכפרה נשיג החלמה ושלווה

 

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות השאירו פרטים כאן: