קבוצות 12 צעדים

אלו קבוצות העוסקות בהחלמה מהתנהגות מתמכרת או כפייתית

המכורים המשתתפים חולקים את ההתמודדות שלהם עם תחושת חוסר האונים בתהליך עזיבת הסם והניקיון. החולים במחלת ההתמכרות אינם מדברים על דרך חיים שגויה או הרגל רע אלא על מחלה אשר חסדיה הם בכוח עליון. קבוצת התמיכה כרוכה בהיכרות עם הבעיה ובהודאה והכרה שאכן המכור סובל ממנה.

אלו הם 12 הצעדים-על פי אלכוהוליסטים אנונימיים:

1. הודינו שאנו חסרי אונים מול האלכוהול, שאבדה לנו השליטה על חיינו.
2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו.
3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו.
4. עשינו חשבון נפש מוסרי, נוקב וחסר פחד.
5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.
6. היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.
7. ביקשנו אותו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.
8. עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם כולם.
9. כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים כאלו כאשר הדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים.
10. המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.
11. חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.
12. כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו לאלכוהוליסטים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות השאירו פרטים כאן:

04-8435341

050-5639118

04-8438480